1978 ජූලි මස 1 වෙනි දින, නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ඉදිරියේ දර්ශණය වූයේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලදීය. එදින අප ආදරණීය මරිය මාතාවෝ, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් පාවිච්චි කරමින් සිටි ජපමාලය පමණක් නොව, අපොස්තලික සැරයටියද, අපොස්තලික මුදුවද මරිය තුමියගේ අතට ගෙන ආපසු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන්ට ම භාර දුන්හ.

 

අපොස්තලික සැරයටිය මේ වන විටත් ශූද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා විශේෂ දේව මෙහෙයන් වලදී පාවිච්චි කරන සේක. ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා දැනටත් සිය සුරතේ පළඳා සිටින්නේ වසර 39 කට පෙර, එනම් 1978 ජූලි 1 වෙනි දින නිර්මල මරිය තුමියගේ සුරතට ගනු ලැබූ අපොස්තලික මුදුවයි.

 

කුඩා කාලයේ සිටම ජපමාලය කෙරෙහි විශාල භක්තියක් ඇතිව සිටි අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 1975 පෙබ්‍රවාරි 5 වෙනි දින, නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමිය ප්‍රථම වරට දර්ශණය වූ කාල වකවානුවේ පටන් උන්වහන්සේ අළුත් ජපමාලයක් පාවිච්චි කිරීමට පටන් ගත් සේක. එහෙත් උන්වහන්සේට එම ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමට ලැබුනේ 1978 ජූනි මස 30 වෙනි දින දක්වා පමණි. ඊට පසුදින වූ ජූලි මස 1 වෙනි දින, අප භාග්‍යවත් කන්‍ය මරිය තුමිය 19 වන වරට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන්ට දර්ශනය වූ අවස්ථාවේදී, උන්වහන්සේගේ එම ජපමාලය මරිය තුමී එතුමියගේ දෑතට ගත් නිසා, එතැන් සිට එම ජපමාලය ශුද්ධවූ වස්තුවක් ලෙසින් උන්වහන්සේ වෙනම ම සුරක්‍ෂිත කරන ලදී.

 

ඒ අනුව 1978 ජූලි 1 වෙනි දින රාත්‍රියේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ජපමාලය උච්චාරණය කළේ, තවත් අළුත්ම ජපමාලයකිනි. එතැන් සිට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ පුද්ගලීක ජපමාලය වූ එම ජපමාලයද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් දිනපතා ජපමාලය උච්චාරණය සඳහා භාවිතා කරනු ලැබුවේ 1997 ජනවාරි 11 දින දක්වා පමණි. 1997 ජනවාරි 12 වෙනි දින, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා එම ජපමාලය, එතුමන්ගේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි ලෙස වසර 10 ක කාලයක්, අති විශිෂ්ඨ සේවයක් කර, එම  සේවයෙන් සමුගෙන විදෙස් ගතවූ ඩබ්ලිවු. අශෝක ප්‍රනාන්දු (දැන් අපොස්තලික ලේකම්) මහතාට  තෑගි කරන ලදී. ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් ජපමාලය උච්චාරණය කිරීම සඳහා පාවිච්චි කළ ජපමාලයක් මේ වනතුරු හිමිකරගෙන සිටින එකම තැනැත්තා, ඩබ්ලිවු. අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතාය.

 

1997 ජනවාරි 12 වෙනි දින සිට නැවතත් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ පුද්ගලීක ජපමාලය බවට පත්වූයේ, 1978 ජූලි මස 1 වෙනි දින, අප භාග්‍යවත් කන්‍ය මරිය තුමී, එතුමියගේ දෑතට ගත් ජපමාලයයි. 2005 අගෝස්තු මස 6 වෙනි දින සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සැදැහැවතුන් විශාල පිරිසක් සමගින් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පැරණි දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ දී මෙම ශුද්ධවු ජපමාලයෙන් මරිය තුමියට ජපමාලය පුද කල සේක. එතෙක් කාලයක් තම කුටියට වී, තනිවම ජපමාලය පුද කළ අප ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා 2005 අගෝස්තු මස 6 වෙනි දින සවස, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පැරණි දර්ශන දෙව් මැඳුර තුල සිට 1978 ජූලි මස 1 වෙනි දින, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී එතුමියගේ දෑතට ගත් ජපමාලයෙන් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් සමග ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමේ වාසනාවන්ත අවස්ථාව සැදැහැවතුන් විශාල පිරිසකට හිමි විය.

 

එදා එනම් 2005 අගෝස්තු 6 වෙනි දින සවස, සැදැහැවතුන් සමගින් පැරණි දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට ජපමාලය පුද කල ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා මෙම අසිරිමත් පූජනීය ජපමාලය ආපසු මරිය තුමියටම භාර දෙනු ලැබීය. එනම් එම ශුද්ධවූ ජපමාලය ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින්, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාවකට පළඳවනු ලැබූ සේක. ඉන්පසු යම් යම් අවස්ථාවන්වල දී එම ශුද්ධවූ ජපමාලය පැළඳූ දෙව් මවු ප්‍රතිමාවෙන් බැතිමතුන්ට ආශිර්වාදය දානය කරනු ලැබීම ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් සිදු විය.

 

2005 අගෝස්තු 6 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පැරණි දර්ශණ දෙව්මැදුරේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 1978 ජූලි මස 1 වෙනි දින නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය එතුමියගේ දෝතට ගනු ලැබූ ජපමාලය නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාවකට පළඳවනු ලැබූ අවස්ථාව ඉහළ ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන අතර ජපමාලය පැළදවීමෙන් පසුව එම දේව මාතා ප්‍රතිමාවට රන් ඔටුන්නක් ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ දෝතින් පළදවනු ලැබූ අයුරු පහළ ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ