සීදූවේ නිල්නුවන්  බණ්ඩාර  මහතා ව්‍යාපාරිකයෙකි.  අවුරුදු  ගණනාවක සිටම ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ දේව  මෙහෙයන්ට සහභාගි වෙමින්, උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය සතිපතා සෙනසුරාදා සවස නොවරදවාම ලබා ගන්නා ඔහු කිතුණුවෙක් නොවේ, බෞද්ධ බැතිමතෙකි. එහෙත් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු නම් වූ අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ ආශිර්වාදයේ වටිනාකම ඇතැම් කිතුණුවන්ටත් වඩා තේරුම් ගනු ලැබුවෙකි.

 

ඔහු තම ව්‍යාපාර කටයුතුවලට අදාල නොයෙකුත් සාකච්ඡා සහ රැස්වීම් සඳහා විවිධ අවස්ථාවල ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත විදේශීය රටවලට යනු ලබයි. ඒ සෑම අවස්ථාවකම නොවරදවාම ඒ මහතා ගමන් කරනු ලබන රටින් කුමක් හෝ ත්‍යාගයක් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ට රැගෙන විත් තෑගි කරනු ලබයි.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා විවිධ කලාත්මක භාණ්ඩ සඳහා විශාල කැමැත්තක් දක්වන අතර, විවිධ කලාත්මක භාණ්ඩ, පෞරාණික භාණ්ඩ සහ චිත්‍ර එකතුවක් දැනටමත් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ පදිංචිය සඳහා වෙන්කර ඇති කොටසේ විශේෂ ස්ථානයක තැන්පත් කර ඇත.

 

මේ ගැන දන්නා නිල්නුවන් බණ්ඩාර මහතා ද බොහෝ විට ඒ ඒ රටවලට ආවේනික කලාත්මක භාණ්ඩයක් ඔහුගේ සෑම සංචාරයකදීම ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා වෙනුවෙන් ගෙනවිත් උන්වහන්සේට ත්‍යාග කරනු ලබයි. ඒවා ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ කලාත්මක භාන්ඩ අතර ප්‍රදර්ශණය කර ඇත.

 

2011 මැයි 28 වෙනි සෙනසුරාදා සවස අපොස්තලික පිය පොදු හමුව අවස්ථාවේදී නිල්නුවන් බණ්ඩාර මහතා නැවතත් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා ඉදිරිපිට දන නැමුවේ, ඔහුගේ තවත් ව්‍යාපාරික සංචාරයක් අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා වෙනුවෙන් රැගෙන එනු ලැබූ කලාත්මක භාණ්ඩයක් උන්වහන්සේට තෑගි කිරීමටයි.

 

පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ නිල්නුවන් බණ්ඩාර මහතා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙනුවෙන් රැගෙන එනු ලැබූ කලාත්මක භාණ්ඩය උන්වහන්සේට පිළිගන්වනු ලැබූ අවස්ථාවයි.