නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වාරයක් දර්ශණය වූ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ හෙවත් එතුමියගේ මහා හාස්කම් භූමියේ හදවත වූ, නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ ඉල්ලීමක් පරිදි ඉදි වූ දර්ශණ දෙව්මැදුරේ, ප්‍රධාන පූජාසනයට ඉහළින් ස්ථාපිත, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය, ජේසු බිළිඳුන් සිය වම් හස්තයේ දරා අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ඉදිරියේ දර්ශණය වූ අයුරු විදහා දැක්වෙන ප්‍රතිමාවෙන්, සතරවන වරටත් 2022 අගෝස්තු 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස, හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය සදහා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණි සැදැහැවතුන් ශුද්ධවූ භූමියට රැස්ව සිටිය දී අසිරිමත් සිදුවීමක් සිදුවෙමින් පිච්ච මල් සුවද විහිදී පැතිරෙන්නට ආරම්භ වුනා. ඇත්තෙන්ම අසිරිමත් සිදුවීමක් වූ මෙම සිද්ධිය දර්ශණ දෙව් මැදුර තුල සිදු වූ සතරවන අවස්ථාවයි මේ.

 

2019 ජූලි 27 වෙනි සෙනසුරාදා ප්‍රථම වරට, දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල ස්ථාපිත, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය, ජේසු බිළිඳුන් සිය වම් හස්තයේ දරා වැඩ සිටින ප්‍රතිමාවෙන් පිච්ච මල් සුඝන්ධය පැතිරෙන්නට වූයේ, එදින සවස ද රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් ඉදිරිපිට දී මයි. ඉන්පසුව 2020 ඔක්තෝම්බර් 3 වෙනි සෙනසුරාදා සවස දෙවන වරට ද, 2021 ඔක්තෝම්බර් 9 වෙනි සෙනසුරාදා සවස තෙවැනි වරට ද, 2022 අගෝස්තු 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සතරවෙනි වරට ද මේ මහා විස්මිත සිද්ධිය සිදු වූ අතර, මේ සෑම අවස්ථාවක දී ම විවිධ පලාත්වලින් පැමිණි සැදැහැවතුන් සිද්ධස්ථානය තුල රැස්ව සිටි නිසා, දෙව් මවු ප්‍රතිමාවෙන් විහිදී පැතිරෙන මිහිරි පිච්ච මල් සුඝන්ධය විඳ ගැනීමට ඔවුන් වාසනාවන්ත විය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට පැමිණෙන එතුමියගේ දරු පිරිස වෙත නිරන්තරයෙන් බලා සිටින බව සනාථ කරමින් සිදුවූ මේ මහා ප්‍රාතිහාර්‍යය, සතරවතාවේ දී ම සැදැහැවතුන් රැස්ව සිටිය දී සිදුවීම පිළිබඳව සැදැහැවතුන් දෙව් මවුන් වෙත ඔවුන්ගේ ස්තූතිය පුදකරනු ලැබුවේ දෑසේ සතුටු කඳුළු සහිතවයි.

 

පසුගිය අගෝස්තු 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස දර්ශණ දෙව්මැදුර තුලට ඇතුළු වූ සැදැහැවතුන් පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ දනින් වැටී යාච්ඤා කරමින්, පිච්ච මල් සුඝන්ධය විහිදුවමින්, ජීවමාන වී වැඩ සිටින දෙව් මවුන්ට තම ඉල්ලීම් පුද කරනු ලැබුවේ ද දෑසේ සතුටු කදුළු සමගිනුයි. ඇතැම් සැදැහැවතුන් දර්ශණ දෙව්මැදුර හරහා දනින් ගමන් කලේ ජීවමාන වී තම දෑස් ඉදිරියේ ම ප්‍රාතිහාර්‍යයන් දක්වන ආදර දෙව් මවුන් වෙත මහත් සෙනෙහසිනි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල ස්ථාපිත, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය, ජේසු බිළිඳුන් සිය වම් හස්තයේ දරා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ඉදිරියේ දර්ශණය වූ අයුරු විදහා දැක්වෙන ප්‍රතිමාවෙන් පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන අවස්ථාවේ දී ම ගනු ලැබූ ඡායාරූප කීපයක් සමගින් එම අවස්ථාවේ දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල සැදැහැවතුන් දෙව් මවුන්ට යාච්ඤා කල අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප කීපයක් ඔබට මෙහි දැක ගත හැකියි